MERKEZİN FAALİYETLERİ

 

 

Merkezin Faaliyetleri:

I) Akademik aktiviteler: Farklı bilim dallarında Postkolonyal teori ile ilgili bilgi üretimine imkan hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmak,                                                 araştırma sonuçlarının yayın ve konferans/seminerler vasıtasıyla paylaşmak.

    a) Periyodik seminerler/konferanslar: Akademi ve akademi dışı dünyadan postkolonyal teori üzerine çalışan kişiler tarafından verilecek bilgilendirme programlarına          destek vermek.

    b) Workshop/Münazaralar: Öğrenci ve öğretim üyelerini bir araya getiren uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

    c) Bilgi Bankası: Postkolonyal teori üzerine yapılmış çalışmaların sanal ortamda toplanmasına imkan sağlamak.

    d) Iletişim Ağı: Postkolonyalizm üzerine çalışan kişi/kurum/grupları içeren bir iletişim ağının oluşturulmasını sağlamak.