KURULLAR

Yönetim Kurulu 
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak 
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çevik
Dr. Yusuf Kaplan
Yük. Müh. Tuğba Aksay Albayrak

Sultan Işık, Koordinatör

Merve Armağan, Koordinatör Yardımcısı

Nursena Balatekin, 

Betül Sağlam,

 

   

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu
Prof. Dr. Recep Şentürk        
Prof. Dr. Medaim Yanık
Prof. Dr. Erman Tuncer