KURULLAR

Yönetim Kurulu 

Doç. Dr. Merve Kavakçı, Müdür

Prof. Dr. Mithat Baydur 
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak 
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çevik
Dr. Yusuf Kaplan
Dr. Ravza Kavakçı Kan
Yük. Müh. Tuğba Aksay Albayrak

Sultan Işık, Koordinatör

Merve Armağan, Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Ali Ekmekçi, Sekreter

Nursena Balatekin, PAMER/Merve Kavakçı  Asistan

Betül Sağlam, PAMER/Merve Kavakçı  Asistan

 

   

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu
Prof. Dr. Recep Şentürk        
Prof. Dr. Medaim Yanık
Prof. Dr. Erman Tuncer