PAMER - Sempozyum Programı

PAMER - Sempozyum Programı

Oryantalist Kodlarla Yüzleşme: Postkolonyal Yaklaşımlar Sempozyumu

           Facing Orientalist Codes: Postcolonial Approaches

                                    19 February 2015

Registration and Welcome: 09.00 – 09.30

Opening Speeches : 09.30 – 10.30

Dr. Merve Kavakçı-Islam, PAMER Müdürü

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ü.Ü. Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Kavas -Klasik Yumuşak Sömürgecilikten Yok Edici Modern Sömürgeciliğe: Afrika Afrikalıların mı? T.C. Çad Büyükelçisi

 

Session One: Zihinlerimizdeki Kolonyalist Izler (in Turkish) : 10.30 – 12.00

Prof. Dr. Mithat Baydur -Moderatör 

Panelist 1: Dr. Metin Yüksel –Kıta Aşırı Dayanışma: Cegerxwin'den Paul Robeson'a Armağan

Panelist 2: Dr. Barış Erdoğan-Iç Sömürgeciliğin Yeniden Inşası: 28 Şubat

Panelist 3: Dr. Necdet Subaşı- Bir Endüstriyel Korku Üretici olarak Islamofobia

 

Lunch Break: 12.00 – 13.00

 

Session Two: Mediterranean Cross-Currents (in English) 13.00 – 15.00

Dr. Nagihan Haliloğlu- Moderatör

Panelist1: Dr. Megan MacDonald-Mediterranean Passages in Our Postcolonial Age

Panelist2: Jabeen Akhtar-Princess Jasmine and Village Victim: On Western Constructions of Femininity in the Developing World

Coffee Break: 15.00 – 15.15

 

Session Three: Tea Session With Islam Eslem and Indira Kaljo (in English & Turkish) 15.15 – 17.15

Dr. Neslihan Çevik: Redefining Normality: Hijab, Professional Sports, and Public Participation

“Normali” Yeniden Tanımlamak: Başörtüsü, Spor, ve Kamusal Katılım

Trialogue: Climbing the Sports Ladder with Hijab

Trialog: Başörtüsünün Spor Seruveni

Closure: 17.15