"Dini Ötekileştirmeden Medeniyetsel Ötekileştirmeye"- Prof. Dr. Bedri Gencer-Tea Talks-15 Aralık 2016

Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüs B302 nolu derslikte saat 12.30'da gerçekleşecektir.