Dr. Ravza Kavakçı Kan

Irkçı bir ifade; cinsiyet ayrımcı bir yorum; üstten bakan bir dil; gayri medeni, barbar, aşağı bir ötekiye karşı her şeyi bilen, medeni bir benlik algısı; emperyalist ve sömürgeci hasretler barındıran bir çerçeve; Avrupa ve Batı merkezli değerler ve sürekli değişen sistemlerini içeren bir diskur (söylem); hayal ürünü ikili kimliklerle ikiz zıtlıklar için bir sahne; çoklu hayali “gerçekler” ortaya çıkartan bir bilgi üretim sistemi; birçok temsil sistemi misallerini içerisinde barındıran bir düzen… Bütün bu meseleleri postkolonyal eleştiri ile incelemek, analiz etmek ve izah etmek mümkündür.

Postkolonyal düşünce, yerel, milli ve uluslararası seviyelerde bilginin tek taraflı üretimi ve yayılması süreci ile beraber “benlik” ve “ötekilik” kavramları üzerindeki süregelen etkisine ışık tutar. Bu anlayışlar şahısların, toplumların ve ülkelerin kendilerine ve diğerlerine dair algılarını şekillendirir. Farklı yerel, ulusal, uluslararası aktörlerin kendi aralarında ve diğerleri ile yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerdeki ilişkilerinin temel dinamiklerini oluşturur. Buna binaen yerel, ulusal, uluslararası ve küresel seviyelerde politika üretim süreçlerinde rol oynar.

Kadın karşıtı, erkek karşıtı, cinsiyet ayrımcı, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam karşıtı, anti semitik, vs. temellere dayalı ve sosyal dokuya işlemiş olan hâkim temsiller davranışları çok farklı seviye ve açılarda etkiler. Postkolonyal düşünce bahsi geçen Oryantalist temsillerin yanı sıra Oryantalist bilgi üretimine eleştiri getirmek suretiyle mevcut hâkim diskurları ve kapsadığı güç ilişkilerini tekrar tahlil etme imkânı sağlar.  

Bütün bunlar göz önüne alındığında, Türkiye’nin ilk postkolonyal çalışmalar merkezinin bir parçası olmak büyük bir mutluluk.

 

Dr. Ravza Kavakçı Kan