• Selçuk İdrisoğlu- Postkolonyalizm Perspektifinden Üç Farklı Film Kritiği

  Selçuk İdrisoğlu- Postkolonyalizm Perspektifinden Üç Farklı Film Kritiği

  POSTKOLONYALİZM PERSPEKTİFİNDEN ÜÇ FARKLI FİLMİN KRİTİĞİ: MODERN ZAMANLAR, KESİK, KARA ŞAHİN DÜŞTÜ 1.GİRİŞ                           20. yüzyılın ortalarına…

  Devamı

 • Ömer Açıkgöz- Film Kritiği

  Ömer Açıkgöz- Film Kritiği

    Modern Zamanlar Modern Zamanlar, sinemanın geçmişi açısından sessiz filmlerin bittiği, sesli filmlerin sinema endüstrisinde popülerliğinin  başlamasına denk gelmektedir. Filmde ekonomik bunalımın etkisindeki ABD anlatılmaktadır. Dönemin çalışma ilişkileri, emeğin yabancılaşması…

  Devamı

 • Oğuzhan Karasu- Film Kritiği

  Oğuzhan Karasu- Film Kritiği

  FİLMLERİN POSTKOLONYAL TEORİ AÇISINDAN  DEĞERLENDİRMESİ   1-Modern Times Filmi Analizi Modern zamanlar filmi, Kapitalist Emek süreci,Taylorist ve Fordist üretim süreçlerinden esinlenerek gerçeleştirilen bir filmdir. Filme genel olarak baktığımızda; kapitalist sistemin hakimiyetini…

  Devamı

 • Değerli Öğrencimiz Mukaddes Yıldırım'dan 2016'nın Haberlerle Değerlendirmesi

  2016’nın özeti Mavi Marmara’da neler yaşanmıştı? Mavi Marmara gemisi birçok, milletten, dinden aktivistler, gazeteciler, sanatçılar, gönüllüler İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için Sarayburnu’ndan demir aldı ve menziline doğru harekete geçti. İsrail, uluslararası…

  Devamı

 • Postkolonyalizme Dair - Dr. Merve Kavakçı-İslam

  ABD'nin Irak işgali akabinde, dönemin ABDli Milli Savunma Bakanı Rumsfeld ölen Amerikalı askerlerle ilgili detayları verirken, bir gazeteci, karşı tarafın yani, Iraklıların kayıp sayısını sormuş, bakan bilmediğini ve öğrenmesinin mümkün olmadiğını veya öğrenip geri döneceğini…

  Devamı

 • Postkolonyalist Koordinatlar - Prof. Dr. Mithat Baydur

  Uluslararası İlişkilerde İdealist paradigmanın, Birinci Dünya Savaşı sonrası Cemiyet-i Akvam(Milletler Cemiyeti) olgusu ve co-existence(birlikte varolma) arayış ve temennilerine rağmen, ancak İkinci Dünya Savaşı başlangıcına kadar ayakta kalabilmesi söz konusu olmuştur. İkinci…

  Devamı

 • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çevik

  Post-kolonyal düşüncenin din sosyolijisine katkisi dine ve ozellikle Islam’a ilişkin yerleşik bakış açilarinin ve önkabüllerin sorgusal bir şekilde incelenmesi olacaktır. Her ne kadar dini ve moderniteyi iki zıt kutup olarak gören sekülerizm tezi yeniden düşünüldüyse de, sosyolojik…

  Devamı

 • Kendini Yeniden Üreten Post Kolonyalizm - Yrd. Doç. Dr. Barış Erdoğan

  Günümüz dünyasında post kolonyalizmin kendini yeniden üretme kabiliyetini anlamak için (yarı) sömürgeleşmiş ulusların ulusal kurtuluş mücadelelerini ve ulus devlet oluşum tecrübelerini etüt etmekle işe başlamak gerekmektedir. Batı Avrupa’da kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgeciliğin…

  Devamı

 • Sömürge Sonrası Anlatı ve Temsil - Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu

  Avrupalıların 16yy’dan sonra hızlanan ‘keşif’ ve bunu takiben sömürü pratikleri ulaştıkları ve kültürel ve maddesel olarak sömürdükleri ülkelerde sistematik ve derin izler bırakmıştır. İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler gittikleri coğrafyaların maddi ve…

  Devamı

 • Dr. Ravza Kavakçı Kan

  Irkçı bir ifade; cinsiyet ayrımcı bir yorum; üstten bakan bir dil; gayri medeni, barbar, aşağı bir ötekiye karşı her şeyi bilen, medeni bir benlik algısı; emperyalist ve sömürgeci hasretler barındıran bir çerçeve; Avrupa ve Batı merkezli değerler ve sürekli değişen sistemlerini…

  Devamı

 • Tuba Albayrak

  “Dünyamız milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. Bu türlerden sadece bir tanesi ona hükmetmekte. Biz.” diyor  Stephen Emmott, “ 10 Milyar” adlı kitabında. Alvin Toffler “Üçüncü Dalga”  kitabında tarım ve sanayi devrimini ve ondan sonra gelen dönemi,  Üçüncü…

  Devamı